Мій фільтр

Карта якості води південного регіону України

Час читання: 0 хв.
Карта якості води південного регіону України

На сьогодні одна з найактуальніших проблем в Україні — це якість питної води, яка суттєво відрізняється в різних регіональних регіонах України.

За даними Українського державного науково-дослідного інституту "УкрВОДГЕО", 69% всієї питної води, яка постачається в оселі українців, не відповідає встановленим санітарним нормам. Найбільш забрудненими є такі регіони: басейни річки Дніпро і Сіверський Донець, річки Приазов'я, окремі притоки Дністра і Західного Бугу. У критичну зону входять Одеська, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області, в яких вода в природних водоймах класифікується як дуже брудна (VI клас). У цих регіонах через антропогенне забруднення (промисловість, побутові стічні води), а також через зношеність очисних споруд, люди часто п'ють технічну воду, відхилення від норми якої часом становить до 80%.

Рис. 1. Динаміка виконання аналізів води за час реалізації проєкту «Карта якості води», 2010-2018 рр.


Динамика выполнения анализов

Найчистішими регіонами, з точки зору питної води, є західні області України (крім Львова): Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська. Досить сприятлива ситуація в Сумській, Полтавській і Чернігівській областях. Для більшості регіонів України характерні загальні проблеми, пов'язані з якістю питної води:

  • антропогенне забруднення джерел водопостачання;
  • надлишкове хлорування;
  • вторинне забруднення.

З огляду на те, що якість питної води в Україні постійно погіршується, ВВО WaterNet взяло на себе місію по його моніторингу. За 2010-2018 рр. незалежними лабораторіями (партнерами проєкту) був зроблений аналіз 39592 проб води, в тому числі понад 6,8 тис. проб водопровідної води, 26 тис. проб води зі свердловин і 6,1 тис. проб води з колодязів (рис. 1).

Таблиця 1. Частка нестандартних проб води в Україні в залежності від джерела водоспоживання

Качество воды в южном регионе

Всі проби були проаналізовані за 8 найбільш проблемних показниках якості води, а саме: каламутність, кольоровість, окиснюваність, сухий залишок (загальна мінералізація), загальне залізо, марганець, нітрати та загальна твердість. У таблиці 1 представлений загальний зріз якості води по всіх областях України за 2010-2018 рр. З представлених даних очевидно, що найпоширенішими проблемами якості водопровідної води є підвищені каламутність, кольоровість і окиснюваність (показник характеризує вміст органічних речовин) і загальне залізо. Для води з артезіанських свердловин найбільш частими проблемами якості води є підвищені значення каламутності, заліза загального, марганцю і загальної твердості. Очевидно, що колодязна вода відрізняється найгіршою якістю, причому найгострішою є проблема з такими показниками якості води, як каламутність, вміст марганцю, нітратів і загальна жорсткість. Для спрощення аналітичної оцінки ситуації, що склалася ми умовно розбили територію України на чотири регіони за географічним принципом (рис. 2). У цій статті ми детально розглянемо результати моніторингу якості води в південному регіоні України, що включає Одеську, Миколаївську і Херсонську області.

Рис. 2. Регіони України

Регионы Украины.jpg


Таблиця 2. Частка нестандартних проб води в Одеській області в залежності від джерела водоспоживання

Качество воды в Одесской области

Таблиця 3. Частка нестандартних проб води в Миколаївській області в залежності від джерела водоспоживання

Качество воды в Николаевской области

Таблиця 4. Частка нестандартних проб води в Херсонській області в залежності від джерела водоспоживання

Качество воды в Херсонской области

Частка нестандартних проб,% (нестандартні проби — це проби, які не відповідають вимогам ДCанПіН 2.2.4-171-10)

У наступних випусках буде проведено аналіз моніторингу якості води для Західного, Центрального і Східного регіонів, відповідно. Порівняння даних, представлених в таблицях 1-4, показує, що якість водопровідної води в Одеській області набагато краща, ніж в середньому по Україні, на відміну від Миколаївської та Херсонської областей. Гіршу якість артезіанської води в порівнянні з середніми значеннями по Україні спостерігається в Миколаївській області. Трохи краще йдуть справи з якістю артезіанської води в Херсонській та Одеській областях. Загальною проблемою для всіх трьох областей є високі значення мінералізації (сухий залишок) і загальної твердості. Для колодязної води в розглянутих областях також характерні підвищені значення параметрів загальної твердості, мінералізації та вмісту нітратів. Якість колодязної води в Південному регіоні також гірша, ніж в середньому по Україні.

Водопровідна вода

Основним джерелом централізованого водопостачання міста Одеса є р. Дністер, Миколаєва - р. Дніпро і в Херсоні водоканал забирає воду зі 135 свердловин, розкиданих по території всього міста.

З представлених даних очевидно, що найбільшу кількість нестандартних проб зустрічаються у водопровідній воді Миколаївській області. Особливо гостро складається ситуація з вмістом органічних речовин в більш ніж 80% проаналізованих проб підвищена кольоровість, і для 100% проаналізованих проб перевищено параметр окиснюваності.

У Херсонській області найбільшу кількість нестандартних проб було визначено для наступних параметрів: загальна твердість (70%), загальний солевміст (50%), і вміст нітратів (50%). Водопровідна вода в Одеській області відрізняється найкращою якістю для всього Південного регіону, за винятком параметра каламутності, який був вище норми в 50% проаналізованих проб.

Рис. 3. Частка нестандартних проб водопровідної води в Південному регіоні України за восьми основними показниками.

Качество воды по областям

Артезіанська вода

На рис. 4 представлені дані за кількістю нестандартних проб артезіанської води в південному регіоні України. З представлених на малюнку 4 даних, очевидно, що до основних проблем якості артезіанської води в Південному регіоні України можна віднести сухий залишок (40-45% нестандартних проб для Одеської та Херсонської областей і понад 70% нестандартних проб для Миколаївської області), твердість (30 % нестандартних проб для Одеської області, 50% - для Херсонської та до 80% нестандартних проб для Миколаївської), залізо (25-30% для Одеської та Миколаївської областей) і марганець (20% для Одеської та Херсонської областей і 50% нестандартних проб для Миколаївської області). З діаграми 4 також видно, що найбільша кількість нестандартних проб за основними показниками доводиться на Миколаївську область.

Рис. 4. Частка нестандартних проб артезіанської води в південному регіоні України по вісьмох основних показниках.

Качество артезианской воды

Кринична вода

На малюнку 5 представлені результати аналізу якості колодязної води в Південному регіоні. В нашій базі не було достатньої кількості даних щодо якості колодязної води в Херсонській області, тому представлена статистика для Миколаївської та Одеської областей. З представлених даних очевидно, що для колодязної води як в Миколаївській, так і в Одеській областях спостерігається велика кількість нестандартних проб за всіма основними показниками.

У Миколаївській області спостерігається до 60% нестандартних проб за параметрами каламутність і жорсткість, 40% - за параметрами кольоровість, нітрати й залізо і 30% по параметру сухий залишок. В Одеській області найбільша кількість нестандартних проб відмічено для параметрів жорсткість і каламутність - 60%, і для параметрів кольоровість, залізо і нітрати - 40%.

Рис. 4. Частка нестандартних проб артезіанської води в південному регіоні України по восьми основних показників

Качество колодезной воды

Рис. 5. Частка нестандартних проб криничної води в Південному регіоні України по восьми основних показників.

Висновки

Аналіз даних моніторингового проєкту «Карта якості води України» показав, що ситуація з якістю води для Південного регіону України з усіх типів джерел питного водопостачання за період 2010-2018 рр. є недостатньо хорошою. З трьох розглянутих областей гірша якість води спостерігалося для Миколаївської області, краща — для Одеської. У всіх трьох областях спостерігається велика кількість нестандартних проб за такими показниками якості води, як твердість, загальний солевміст, загальне залізо і марганець. Найбільш доцільним розв'язанням даних проблем є використання систем зворотного осмосу або систем комплексного очищення води з фільтрувальним матеріалом Ecomix.

Перегляди: 5435
0 голос(а/ів)
Поділитися: