Мій фільтр

Донбас. Війна. Вода.

Час читання: 0 хв.
Донбас. Війна. Вода.

Анна Цвєткова

член Комітету з впровадження Протоколу про воду та здоров’я, багаторічний керівник напрямку «Вода і санітарія» Всеукраїнської екологічної громадської організації ВЕГО «МАМА-86»

Проблеми водопостачання та водовідведення, а також якості питної води з кожним роком ускладнюються та набувають гостроти в усьому світі. Проте існують регіони, де ці проблеми сягають критичної маси та стають не просто важливими, а життєво визначаючими. Це такі регіони, де стріляють, вбивають, спеціально руйнують об’єкти водозабезпечення, заважають їхньому відновленню і таке інше — тобто зони воєнних конфліктів. На жаль, така зона вже шість років існує в Україні.

Забезпеченість Донбасу водою

Це Донбас. І не тільки та його частина, де проливається кров, а загалом вся територія Донецької та Луганської областей, об’єднана спільною системою водопостачання. Водні проблеми в цьому регіоні за всіх часів були найсерйознішими в країні, проте зараз вони набули надзвичайної гостроти. З початком війни до їх вирішення долучилися чисельні міжнародні фонди та громадські організації, які допомагають Україні, принаймні, — стабілізувати ситуацію і забезпечити питною водою населення постраждалих територій. Відомо, що Донецька та Луганська області найгірше в Україні забезпечені водними ресурсами. І це стосується, перш за все, забезпеченості місцевими поверхневими та підземними водами. Навіть, із урахуванням тенденцій до скорочення населення країни в цілому та, зокрема, у цих областях, які страждають від військових дій на Донбасі, Донецька область залишається найменш забезпеченою водою (таблиця 1).

Таблиця 1. Питома забезпеченість водними ресурсами1

* станом на квітень 20191

Донецька область

Луганська область

Україна (середнє значення)

Сумарна питома водозабезпеченість в середньоводний рік, тис.м³ /рік*

1,05

2,36

4,98

Запаси підземних вод, м³ /добу на людину*

2,23

0,59

1,47

Експлуатаційні запаси води, м³ /добу на людину*

0,83

0,26

0,37

Забір підземних вод на 2019, м³/добу на людину*

0,62

0,31

0,16


1 Обухов Є.В. Показники забезпеченості населення України водними ресурсами на початку 2019 року — Гідроенергетика України, 1-2/ 2019, ISSN 1812-9277

Структура водозабезпечення Донецької та Луганської областей

За радянських часів проблему нестачі місцевих водних ресурсів на Донбасі було вирішено шляхом міжбасейнового перекидання поверхневих вод з ріки Сіверський Донець до Донецької та Луганської областей каналом Сіверський Донець–Донбас, який було побудовано у 1955-1958 роках. Його довжина складає 133,4 км, з яких 107 км — відкрита ділянка, а решта — трубні мости — дюкери (рис.1).

В умовах воєнних дій функціонування каналу стає одним із складних завдань з багатьма новими ризиками. Канал кілька разів перетинає «лінію зіткнення» і проходить у сірій та «гарячій» зоні військових дій (рис.1). Як зазначають організації, що надають гуманітарну допомогу в секторі водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ), обстріли ключових інфраструктурних об’єктів (фільтрувальних та насосних станцій) призводять до значних і тривалих переривань у водопостачанні, до травмування робітників водоканалу та залишають без водопостачання значну кількість населення по обидві сторони від лінії зіткнення — як на підконтрольних, так і непідконтрольних Україні територіях.

Канал Сіверський Донець-Донбас

Тривалість переривання водопостачання

При цьому було травмовано 9 робітників водоканалу, а цільової допомоги щодо ВСГ потребували 2,3 млн людей.

Рисунок 1. Схематичне зображення каналу Сіверський Донець–Донбас по відношенню до кордонів Донецької, Луганської областей та лінії зіткнення

Централізоване водопостачання Донецької області на 95% забезпечується водою з каналу, тоді як у Луганській — лише на 40% залежить від поверхневих вод. Основним же джерелом централізованого та децентралізованого водопостачання Луганської області та децентралізованого Донецької — є підземні води.

Гуманітарна допомога на Донбасі

Основна гуманітарна допомога на Донбасі до 2018 року була спрямована на ремонт інфраструктури (надання запасних частин, матеріалів та обладнання для швидкого ремонту критичних водопровідних мереж, поставку генераторів та палива, резервного електрообладнання та сталевих листів для ремонту трубопроводів та ключових насосних станцій, каналів та очисних споруд відповідно оцінці ризиків ЮНІСЕФ), а також на забезпечення мінімального доступу до питної води та умов санітарії (підвезення питної та технічної води для населення, очищення септиків та пошук шляхів вивозу відходів) в районах, близьких до «лінії розмежування». Враховуючи поступове зниження активності військових дій на Донбасі, починаючи з 2018 року, міжнародна спільнота, яка надає гуманітарну допомогу Україні, змінила свою концепцію допомоги: від реагування на проблеми життєзабезпечення в надзвичайних умовах до управління на основі оцінки ризиків та планування розвитку на територіях, що постраждали від війни. У секторі ВСГ все більше кроків робиться у напрямку забезпечення сталого доступу до якісної питної води та належних умов санітарії. З 2018 року гуманітарна допомога спрямовується на пошук альтернативних місцевих джерел водопостачання для окремих громад. В більшості випадків — це підземні води, які потребують вирішення питань якості води і, як правило, — застосування систем локальної доочистки води. За 2018-2019 роки за допомогою благодійних організацій ADRA Україна, «Карітас-Київ», Save the Children, Arche Nova та інших встановлено понад сотню систем доочистки води для дітей у школах та дитячих дошкільних закладах. Так, наприклад, з ініціативи громадської організації ADRA Україна за підтримки ЮНІСЕФ було впроваджено схему очищення води більш ніж на 30 соціальних об’єктах в Донбасі з використанням системи зворотного осмосу Ecosoft MO6500 з продуктивністю 3-5 м3 на добу (рис. 2) і більше 20 систем Ecosoft Robust 1000, продуктивністю від 400 до 900 літрів на добу.

Система обратного осмоса Ecosoft

Рисунок 2. Система зворотного осмосу Ecosoft MO6500

Питання якості питної води з різних джерел водопостачання все більше привертають увагу спільноти організацій гуманітарної допомоги, які працюють на Донбасі. Так, у 2019 році розпочато проект AKTED, в рамках якого вже проведено вивчення ризиків природних та антропогенних катастроф. Також планується впровадження ризик-орієнтованого підходу на прикладі пілотного проекту з розробки Планів забезпечення безпеки води (Water safety plan — WSP) для сільських громад у Маріупольському районі.

Поява нової концепції гуманітарної допомоги Донбасу може стати значним поштовхом до запровадження сучасних підходів, кращих практик і інструментів управління в секторі ВСГ не тільки на Донбасі, але й в усій Україні.

Перегляди: 4180
0 голос(а/ів)
Поділитися: