• Інтернет-магазин
  0
 • Карта якості води
 • Про компанію
 • Партнерам
 • Споживачам
ua

30 років виробляємо фільтри для очищення води та продаємо їх в понад 60 країн світу

Вимоги до якості питної води

Час читання статті: 14 хв.

Дата публікації: 06.02.2019
Дата оновлення: 28.05.2021

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА ДСанПіН 2.2.4-171-10

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Питна вода, призначена для споживання людиною, повинна відповідати таким гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості і нешкідливий хімічний склад. Для виробництва питної води треба надавати перевагу воді підземних джерел питного водопостачання населення, надійно захищених від біологічного, хімічного та радіаційного забруднення.

Гігієнічну оцінку безпечності та якості питної води проводять за показниками епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитарні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні) та радіаційними показниками, наведеними у додатках 1-3.

Під час вибору вододжерела та технології водопідготовки у випадку будівництва або реконструкції підприємства питного водопостачання населення треба надавати перевагу джерелам і технологіям, які забезпечать виробництво питної води з оптимальним вмістом мінеральних речовин за показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води (додаток 4).

Доповнення 1
до Державних санітарних норм і правил ДСанПіН 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Показники епідемічної безпеки питної води

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи для питної води
ГCанПіН 2.2.4-171-10

водопровідної, з пунктів розливу та бюветів

з колодязів і каптажів джерел

фасованої

Загальне мікробне число

при t = 37 °C – 24 години*

КОЕ/см3

≤ 100

(≤ 50)**

не визначається

≤ 20

Загальне мікробне число

при t = 22 °C – 72 години

КОЕ/см3

не визначається

не визначається

≤ 100

Загальні коліформи ***

КОЕ/100 см3

відсутність

≤ 1

відсутність

E.coli***

КОЕ/100 см3

відсутність

відсутність

відсутність

Ентерококи ***

КОЕ/100 см3

відсутність

не визначається

відсутність

Синьогнійна паличка

(Pseudomonas aeruginosa)

КОЕ/100 см3

не визначається

не визначається

відсутність

Патогенні ентеробактерії

наявність в 1 дм3

відсутність

відсутність

відсутність

Коліфаги****

БОЕ/дм3

відсутність

відсутність

відсутність

Ентеровіруси, аденовіруси, антигени ротавірусів, реовірусів, вірусу гепатиту А та інші

наявність у 10 дм3

відсутність

відсутність

відсутність

Патогенні кишкові найпростіші: цисти криптоспоридій, ізоспор, цисти лямблій, дизентерійних амеб, балантидія кишкового та інші

клітини, цисти в

50 дм3

відсутність

відсутність

відсутність

Кишкові гельмінти

клітини, яйця, личинки, в 50 дм3

відсутність

відсутність

відсутність


* Для 95% проб води, відібраних з водопровідної мережі, що досліджувались протягом року.
** Через 10 років з часу набрання чинності Санітарних норм.
*** Для 98% проб води, відібраних з водопровідної мережі, що досліджувались протягом року.
**** Визначають додатково у питній воді з поверхневих вододжерел у місцях її надходження з очисних споруд в розподільну мережу, а також в ґрунтових водах.

Примітка:
Дослідження питної води з поверхневих вододжерел чи ґрунтової води за показниками, передбаченими пунктами 7 і 9, проводяться у разі виявлення в двох послідовно відібраних пробах води загальних коліформ, E.coli, ентерококів чи коліфагів (пп. 3, 4, 5 і 8), а дослідження питної води з підземних артезіанських і міжшарових безнапірних водоносних шарів за показниками, передбаченими пп. 7, 8 і 9, проводяться у разі виявлення в двох послідовно відібраних пробах води загальних коліформ, E.coli чи ентерококів (пп. 3, 4, 5). Водночас дослідження води на вміст збудників інфекційних хвороб вірусної етіології проводяться в разі виявлення в її пробах коліфагів, а на вміст збудників бактеріальної етіології — у разі виявлення в її пробах загальних коліформ, E.coli чи ентерококів. Загальні коліформи і ентерококи досліджуються в трьох обсягах по 100 см3.

Доповнення 2
до Державних санітарних норм і правил ДСанПіН 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води

Таблиця 1

№ з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи для питної води згідно з
ДСанПіН 2.2.4-171-10

водопровідної

з колодязів і каптажів, джерел

фасованої, з пунктів розливу та бюветів

1

2

3

4

5

6

I. Органолептичні показники

1

Запах:

при t = 20 °C

при t = 60 °C

бали

≤2

≤2

≤3

≤3

≤0 (2)4

≤1 (2)4

2

Кольоровість

градуси

≤20 (35)1

≤35

≤10 (20)4

3

Мутність

нефелометрична одиниця мутності (1 НЬОМУ = 0,58 мг/дм3)

≤1,0 (3,5)1

≤2,6 (3,5)1

— для підземного джерела

≤3,5

≤0,5 (1,0)4

4

Смак і присмак

бали

≤2

≤3

≤0 (2)4

II. Фізико-хімічні показники
а) неорганічні показники

5

Водневий показник

одиниці рН

6,5–8,5

6,5–8,5

6,5–8,5

(≤4,5)5

6

Діоксид вуглецю

%

не визначається

не визначається

0,2—0,3 для слабогазованої

0,31—0,4 для середньогазованої

> 0,4 для сильногазованої

7

Залізо загальне

мг/дм3

≤0,2 (1,0)1

≤1,0

≤0,2

8

Загальна жорсткість

ммоль/дм3

≤7,0 (10,0)1

≤10,0

≤7,0

9

Загальна лужність

ммоль/дм3

не визначається

не визначається

≤6,5

10

Йод

мкг/дм3

не визначається

не визначається

≤50

11

Кальцій

мг/дм3

не визначається

не визначається

≤130

12

Магній

мг/дм3

не визначається

не визначається

≤80

13

Марганець

мг/дм3

≤0,05 (0,5)1

≤0,5

≤0,05

14

Мідь

мг/дм3

≤1,0

не визначається

≤1,0

15

Поліфосфати (за РО43-)

мг/дм3

≤3,5

не визначається

≤0,6 (3,5)4

16

Сульфати

мг/дм3

≤250 (500)1

≤500

≤250

17

Сухий залишок

мг/дм3

≤1000 (1500)1

≤1500

≤1000

18

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

≤0,5

≤0,5

≤0,05

19

Хлориди

мг/дм3

≤250 (350)1

≤350

≤250

20

Цинк

мг/дм3

≤1,0

не визначається

≤1,0

б) органічні компоненти

21

Хлор залишковий зв'язаний

мг/дм3

≤1,2

≤1,2

≤0,05

Санітарно-токсикологічні показники

а) неорганічні показники

22

Алюміній**

мг/дм3

≤0,2 (0,5)2

не визначається

≤0,1

23

Амоній

мг/дм3

≤0,5 (2,6)1

≤2,6

≤0,1 (1,2)1,4

24

Діоксид хлору

мг/дм3

≤0,1

не визначається

не визначається

25

Кадмій **

мг/дм3

≤0,001

не визначається

≤0,001

26

Кремній**

мг/дм3

≤10

не визначається

≤10

27

Миш'як**

мг/дм3

≤0,01

не визначається

≤0,01

28

Молібден**

мг/дм3

≤0,07

не визначається

≤0,07

29

Натрій**

мг/дм3

≤200

не визначається

≤200

30

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

≤50

≤50

≤10 (50)4

31

Нітрити**

мг/дм3

≤0,5 (0,1)3

≤3,3

≤0,5 (0,1)7

32

Озон залишковий

мг/дм3

0,1-0,3

не визначається

не визначається

33

Ртуть*

мг/дм3

≤0,0005

не визначається

≤0,0005

34

Свинець**

мг/дм3

≤0,01

не визначається

≤0,01

35

Срібло**

мг/дм3

не визначається

не визначається

≤0,025

36

Фториди **

мг/дм3

для кліматичних зон:

IV≤0,7

III≤1,2

II≤1,5

≤1,5

≤1,56

для кліматичних зон:

IV≤0,7

III≤1,2

II≤1,5

37

Хлорити

мг/дм3

≤0,2

не визначається

не визначається

б) органічні компоненти

38

Поліакриламід залишковий **

мг/дм3

≤2

не визначається

<0,2

39

Формальдегід**

мг/дм3

≤0,05

не визначається

≤0,05

40

Хлороформ**

мкг/дм3

не визначається

≤6

в) інтегральний показник

41

Перманганатна окислюваність

мг/дм3

—4


* Речовини I класу небезпеки.
** Речовини II класу небезпеки.
1Норматив, зазначений у дужках, установлюється в окремих випадках за погодженням з головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території.
2Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води, обробленої реагентами, які містять алюміній.
3Норматив, зазначений у дужках, установлюється для обробленої питної води.
4Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води фасованої газованої, питної води з пунктів розливу й бюветів.
5pН для газованої питної води.
6Норматив встановлюється виключно для питної води фасованої. Для питної води з пунктів розливу та бюветів норматив встановлюється за кліматичними зонами.
7Норматив, зазначений у дужках, установлюється для негазованої питної води.

Примітки:
1. У водопровідній питній воді визначаються:

 • хлороформ — якщо питна вода з поверхневих вододжерел;

 • хлор залишковий вільний та зв'язаний, озон, поліакриламід — у разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів;

 • формальдегід — у разі озонування води в процесі водопідготовки;

 • діоксид хлору та хлорити — у разі обробки води діоксидом хлору в процесі водопідготовки.

2. У питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів визначаються:

 • хлороформ — якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода;

 • формальдегід — у разі озонування води в процесі водопідготовки або якщо використовується озонована вихідна вода;

 • срібло і діоксид вуглецю — у разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів чи речовин;

 • поліакриламід — у разі використання в процесі водопідготовки водопровідної питної води з поверхневого джерела питного водопостачання.

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води

Таблиця 2

з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи для питної води

(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

водопровідної

з колодязів і каптажів джерел

фасованої, з пунктів розливу та бюветів

1

2

3

4

5

6

I. Фізико-хімічні показники

органічні компоненти

1

Нафтопродукти

мг/дм3

≤0,1

не визначається

≤0,01

2

Поверхнево активні речовини аніонні

мг/дм3

≤0,5

не визначається

≤0,05

II. Санітарно-токсикологічні показники

а) неорганічні компоненти

3

Кобальт **

мг/дм3

≤0,1

не визначається

≤0,1

4

Нікель

мг/дм3

≤0,02

не визначається

≤0,02

5

Селен **

мг/дм3

≤0,01

не визначається

≤0,01

6

Хром загальний

мг/дм3

≤0,05

не визначається

≤0,05

а) органічні компоненти

7

Бенз(а)пірен *

мкг/дм3

≤0,005

не визначається

≤0,02

8

Дібромхлорметан **

мкг/дм3

≤10

не визначається

≤1

9

Пестициди1, 2

мг/дм3

≤0,0001

не визначається

≤0,0001

10

Пестициди1, 3 (сума)

мг/дм3

≤0,0005

не визначається

≤0,0005

11

Тригалогенметани4 (сума)

мкг/дм3

≤100

не визначається

≤102

12

Хлороформ**

мкг/дм3

≤60

в) інтегральний показник

13

Перманганатна окислюваність

мг/дм3

≤5,0

* Речовини I класу небезпеки.

** Речовини II класу небезпеки.

1Пестициди включають органічні інсектициди, органічні гербіциди, органічні фунгіциди, органічний нематоцид, органічний акарицид, органічні альгіциди, органічний родентицид, органічні сліміциди, споріднені продукти (серед них регулятори росту) і їх метаболіти, продукти реакції і розпаду. Перелік пестицидів, які визначаються в питній воді, встановлюється в кожному конкретному випадку і має включати лише ті пестициди, які можуть знаходитися в джерелі питного водопостачання.

2 Норматив для кожного окремого пестициду. У випадку наявності в джерелі питного водопостачання алдрину, дієлдрину, гептахлориду та гептахлорепоксиду їх вміст у питній воді має становити не більше ніж 0,03 мкг / дм3 для кожної з цих речовин.

3Сума пестицидів визначається як сума концентрацій кожного окремого пестициду.

4Сума тригалогенметанів визначається як сума концентрацій хлороформу, бромоформу, дібромхлорметану і бромдихлорметану.

Примітка:

Тригалогенметани і дібромхлорметан визначаються у водопровідній питній воді з поверхневих вододжерел, а також у питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів — у разі, якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода.

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води

Таблиця 3 (набуває чинності з 2020 р.)

№ з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи для питної води

(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

водопровідної

з колодязів і каптажів джерел

фасованої, з пунктів розливу та бюветів

1

2

3

4

5

6

I. Фізико-хімічні показники

1

Феноли леткі

мг/дм3

≤0,001

не визначається

<0,0005

2

Хлорфеноли

мг/дм3

≤0,0003

не визначається

≤0,0003

II. Санітарно-токсикологічні показники

а) неорганічні компоненти

3

Берилій*

мг/дм3

≤0,0002

не визначається

≤0,0002

4

Бор**

мг/дм3

≤0,5

не визначається

≤0,5

5

Стронцій**

мг/дм3

≤7,0

не визначається

≤7,0

6

Сурма**

мг/дм3

≤0,005

не визначається

≤0,005

7

Ціаніди**

мг/дм3

≤0,05

не визначається

≤0,05

а) органічні компоненти

8

Бензол**

мг/дм3

≤0,001

не визначається

≤0,001

9

1,2 — дихлоретан**

мкг/дм3

≤3

не визначається

≤0,3

10

Тетрахлорвуглець**

мкг/дм3

≤2

не визначається

≤0,2

11

Трихлоретилен** і

тетрахлоретилен**

(сума)

мкг/дм3

≤10

не визначається

≤1

в) інтегральний показник

12

Загальний органічний вуглець

мг/дм3

≤8,0***

не визначається

≤3,0

* Речовини I класу небезпеки.

** Речовини II класу небезпеки.

*** Не визначається на підприємствах питного водопостачання з обсягом виробництва питної води менше 10 000 м3 на добу.

Примітки:

1. 1,2 — дихлоретан, тетрахлорвуглець, трихлоретилен і тетрахлоретилен (сума) визначаються у водопровідній питній воді з поверхневих вододжерел, а також у питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів — у випадку, якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода.

2. Загальний органічний вуглець може визначатись замість перманганатної окислюваності.

Додаток 3

до Державних санітарних норм і правил ДСанПін 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Показники питомої альфа- і бета-активності питної води

Таблиця 1

№ з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи

1

2

3

4

1

Сумарна альфа-активність

Бк/дм3

≤0,1

2

Сумарна бета-активність

Бк/дм3

≤1,0

Радіаційні показники безпеки питної води

Таблиця 2

№ з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи

1

2

3

4

1

Сумарна активність природної суміші ізотопів U

Бк/дм3

≤1

2

Питома активність 226Ra

Бк/дм3

≤1

3

Питома активність 228Ra

Бк/дм3

≤1

4

Питома активність 222Rn

Бк/дм3

≤100

5

Питома активність 137Cs

Бк/дм3

≤2

6

Питома активність 90Sr

Бк/дм3

≤2

Додаток 4 

до Державних санітарних норм і правил ДСанПін 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води

№ з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи

1

Загальна жорсткість

ммоль/дм3

1,5–7,0

2

Загальна лужність

ммоль/дм3

0,5–6,5

3

Йод

мкг/дм3

20–30

4

Калій

мг/дм3

2–20

5

Кальцій

мг/дм3

25–75

6

Магній

мг/дм3

10–50

7

Натрій

мг/дм3

2–20

8

Сухий залишок

мг/дм3

200–500

9

Фториди

мг/дм3

0,7–1,2


Підпишіться!
Раз в тиждень ми надсилаємо корисні для здоров'я матеріали
Залиште свій коментар
Спасибо за подробную информацию
Відповісти
Дякую за корисну інформацію.
Відповісти
Большое спасибо за статью
Відповісти