Мій фільтр

Вимоги до якості питної води

Час читання: 0 хв.
Вимоги до якості питної води

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА ДСанПіН 2.2.4-171-10

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Норми питної води є вкрай важливими для забезпечення здоров'я людей. Вони визначають безпечні рівні різних забруднювальних речовин, забезпечуючи запобігання захворюванням і підтримуючи загальний стан здоров'я. Здійснення ефективних систем очищення, таких як продукція від Ecosoft, відіграє ключову роль у досягненні цих норм. Фільтри для очищення води можуть успішно видаляти забруднювальні речовини, забезпечуючи воду, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. 

Вода для пиття повинна бути безпечною для споживання, гарантуючи збереження здоров'я людей. Критерії якості питної води повинні відповідати таким гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості і нешкідливий хімічний склад. Для створення питної води слід віддавати перевагу воді з підземних джерел питного водопостачання, які ефективно захищені від біологічного, хімічного та радіаційного забруднення.

Для оцінки гігієнічної безпеки та якості питної води проводять аналіз бактеріологічних показників (мікробіологічних, паразитарних), санітарно-хімічних (органолептичних, фізико-хімічних, санітарно-токсикологічних), а також радіаційних показників, які вказані у додатках 1-3. Гігієнічні вимоги до питної води включають такі аспекти, як відсутність шкідливих мікроорганізмів, хімічних забруднень, належний рівень мінералізації та інші фізико-хімічні параметри.

Норми питної води

Під час вибору вододжерела та технології водопідготовки у випадку будівництва або реконструкції підприємства питного водопостачання населення треба надавати перевагу джерелам і технологіям, які забезпечать виробництво питної води з оптимальним вмістом мінеральних речовин за показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води (додаток 4).

У додатку 1 надано норми води для перевірки безпеки питної води, контролюючі наявність мікроорганізмів та інших шкідливих речовин у різних джерелах. Розглянуто ключові показники з різних джерел, таких як водопровід, колодязі, каптажі, та фасована вода.

Доповнення 1
до Державних санітарних норм і правил ДСанПіН 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Показники епідемічної безпеки питної води

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи для питної води
ГCанПіН 2.2.4-171-10

водопровідної, з пунктів розливу та бюветів

з колодязів і каптажів джерел

фасованої

Загальне мікробне число

при t = 37 °C – 24 години*

КОЕ/см3

≤ 100

(≤ 50)**

не визначається

≤ 20

Загальне мікробне число

при t = 22 °C – 72 години

КОЕ/см3

не визначається

не визначається

≤ 100

Загальні коліформи ***

КОЕ/100 см3

відсутність

≤ 1

відсутність

E.coli***

КОЕ/100 см3

відсутність

відсутність

відсутність

Ентерококи ***

КОЕ/100 см3

відсутність

не визначається

відсутність

Синьогнійна паличка

(Pseudomonas aeruginosa)

КОЕ/100 см3

не визначається

не визначається

відсутність

Патогенні ентеробактерії

наявність в 1 дм3

відсутність

відсутність

відсутність

Коліфаги****

БОЕ/дм3

відсутність

відсутність

відсутність

Ентеровіруси, аденовіруси, антигени ротавірусів, реовірусів, вірусу гепатиту А та інші

наявність у 10 дм3

відсутність

відсутність

відсутність

Патогенні кишкові найпростіші: цисти криптоспоридій, ізоспор, цисти лямблій, дизентерійних амеб, балантидія кишкового та інші

клітини, цисти в

50 дм3

відсутність

відсутність

відсутність

Кишкові гельмінти

клітини, яйця, личинки, в 50 дм3

відсутність

відсутність

відсутність


* Для 95% водних зразків, взятих з водопровідної мережі і підданих аналізу протягом року. 10 років після введення в дію санітарних норм.
*** Для 98% проб води, відібраних з водопровідної мережі, що досліджувались протягом року.
**** Визначають додатково у питній воді з поверхневих вододжерел у місцях її надходження з очисних споруд в розподільну мережу, а також в ґрунтових водах.

Примітка:
Дослідження питної води з поверхневих вододжерел чи ґрунтової води за показниками, передбаченими пунктами 7 і 9, проводяться у разі виявлення в двох послідовно відібраних пробах води загальних коліформ, E.coli, ентерококів чи коліфагів (пп. 3, 4, 5 і 8), аналіз питної води з підземних артезіанських і міжшарових безнапірних водоносних шарів, враховуючи показники, зазначені у пп. 7, 8 і 9, проводиться у випадку виявлення загальних коліформних бактерій, E.coli чи ентерококів у двох послідовно взятих пробах води (пп. 3, 4, 5). Водночас дослідження води на вміст збудників інфекційних хвороб вірусної етіології проводяться в разі виявлення в її пробах коліфагів, а на вміст збудників бактеріальної етіології — у разі виявлення в її пробах загальних коліформ, E.coli чи ентерококів. Загальні коліформи і ентерококи досліджуються в трьох обсягах по 100 см3.

Додаток 2 являє собою огляд показників, що використовуються для оцінки якості та безпеки питної води. Органолептичні показники включають фізичні показники якості води, такі як запах, колірність води, каламутність, смак і післясмак, які оцінюються за ступенем їх вираженості.  До фізико-хімічних показників належать речовини, що потрапляють у воду як природним шляхом (наприклад, із ґрунту), так і ті, що додаються під час її обробки. Хімічні речовини, що визначають токсикологічні характеристики якості води, можуть бути природного і техногенного походження, а також додаватися в процесі її очищення.

Доповнення 2
до Державних санітарних норм і правил ДСанПіН 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води

Таблиця 1

№ з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи для питної води згідно з
ДСанПіН 2.2.4-171-10

водопровідної

з колодязів і каптажів, джерел

фасованої, з пунктів розливу та бюветів

1

2

3

4

5

6

I. Органолептичні показники

1

Запах:

при t = 20 °C

при t = 60 °C

бали

≤2

≤2

≤3

≤3

≤0 (2)4

≤1 (2)4

2

Кольоровість

градуси

≤20 (35)1

≤35

≤10 (20)4

3

Мутність

нефелометрична одиниця мутності (1 НОК = 0,58 мг/дм3)

≤1,0 (3,5)1

≤2,6 (3,5)1

— для підземного джерела

≤3,5

≤0,5 (1,0)4

4

Смак і присмак

бали

≤2

≤3

≤0 (2)4

II. Фізико-хімічні показники
а) неорганічні показники

5

Водневий показник

одиниці рН

6,5–8,5

6,5–8,5

6,5–8,5

(≤4,5)5

6

Діоксид вуглецю

%

не визначається

не визначається

0,2—0,3 для слабогазованої

0,31—0,4 для середньогазованої

> 0,4 для сильногазованої

7

Залізо загальне

мг/дм3

≤0,2 (1,0)1

≤1,0

≤0,2

8

Загальна жорсткість

ммоль/дм3

≤7,0 (10,0)1

≤10,0

≤7,0

9

Загальна лужність

ммоль/дм3

не визначається

не визначається

≤6,5

10

Йод

мкг/дм3

не визначається

не визначається

≤50

11

Кальцій

мг/дм3

не визначається

не визначається

≤130

12

Магній

мг/дм3

не визначається

не визначається

≤80

13

Марганець

мг/дм3

≤0,05 (0,5)1

≤0,5

≤0,05

14

Мідь

мг/дм3

≤1,0

не визначається

≤1,0

15

Поліфосфати (за РО43-)

мг/дм3

≤3,5

не визначається

≤0,6 (3,5)4

16

Сульфати

мг/дм3

≤250 (500)1

≤500

≤250

17

Сухий залишок

мг/дм3

≤1000 (1500)1

≤1500

≤1000

18

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

≤0,5

≤0,5

≤0,05

19

Хлориди

мг/дм3

≤250 (350)1

≤350

≤250

20

Цинк

мг/дм3

≤1,0

не визначається

≤1,0

б) органічні компоненти

21

Хлор залишковий зв'язаний

мг/дм3

≤1,2

≤1,2

≤0,05

Санітарно-токсикологічні показники

а) неорганічні показники

22

Алюміній**

мг/дм3

≤0,2 (0,5)2

не визначається

≤0,1

23

Амоній

мг/дм3

≤0,5 (2,6)1

≤2,6

≤0,1 (1,2)1,4

24

Діоксид хлору

мг/дм3

≤0,1

не визначається

не визначається

25

Кадмій **

мг/дм3

≤0,001

не визначається

≤0,001

26

Кремній**

мг/дм3

≤10

не визначається

≤10

27

Миш'як**

мг/дм3

≤0,01

не визначається

≤0,01

28

Молібден**

мг/дм3

≤0,07

не визначається

≤0,07

29

Натрій**

мг/дм3

≤200

не визначається

≤200

30

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

≤50

≤50

≤10 (50)4

31

Нітрити**

мг/дм3

≤0,5 (0,1)3

≤3,3

≤0,5 (0,1)7

32

Озон залишковий

мг/дм3

0,1-0,3

не визначається

не визначається

33

Ртуть*

мг/дм3

≤0,0005

не визначається

≤0,0005

34

Свинець**

мг/дм3

≤0,01

не визначається

≤0,01

35

Срібло**

мг/дм3

не визначається

не визначається

≤0,025

36

Фториди **

мг/дм3

для кліматичних зон:

IV≤0,7

III≤1,2

II≤1,5

≤1,5

≤1,56

для кліматичних зон:

IV≤0,7

III≤1,2

II≤1,5

37

Хлорити

мг/дм3

≤0,2

не визначається

не визначається

б) органічні компоненти

38

Поліакриламід залишковий **

мг/дм3

≤2

не визначається

<0,2

39

Формальдегід**

мг/дм3

≤0,05

не визначається

≤0,05

40

Хлороформ**

мкг/дм3

не визначається

≤6

в) інтегральний показник

41

Перманганатна окислюваність

мг/дм3

—4


* Речовини I класу небезпеки.
** Речовини II класу небезпеки.
1Норматив, зазначений у дужках, установлюється в окремих випадках за погодженням з головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території.
2Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води, обробленої реагентами, які містять алюміній.
3Норматив, зазначений у дужках, установлюється для обробленої питної води.
4Норматив, зазначений у дужках, установлюється для питної води фасованої газованої, питної води з пунктів розливу й бюветів.
5pН для газованої питної води.
6Норматив встановлюється виключно для питної води фасованої. Для питної води з пунктів розливу та бюветів норматив встановлюється за кліматичними зонами.
7Норматив, зазначений у дужках, установлюється для негазованої питної води.

Примітки:
1. У водопровідній питній воді визначаються:

  • хлороформ — якщо питна вода з поверхневих вододжерел;

  • хлор залишковий вільний та зв'язаний, озон, поліакриламід — у разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів;

  • формальдегід — у разі озонування води в процесі водопідготовки;

  • діоксид хлору та хлорити — у разі обробки води діоксидом хлору в процесі водопідготовки.

2. У питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів визначаються:

  • хлороформ — якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода;

  • формальдегід — у разі озонування води в процесі водопідготовки або якщо використовується озонована вихідна вода;

  • срібло і діоксид вуглецю — у разі застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів чи речовин;

  • поліакриламід — у разі використання в процесі водопідготовки водопровідної питної води з поверхневого джерела питного водопостачання.

У таблиці 2 подано норми питної води в Україні, включно з нафтопродуктами, поверхнево-активними речовинами, кобальтом, нікелем, селеном, хромом загальним, бенз(а)піреном, дибромхлорметаном, пестицидами (окремо й у сумі), тригалогенметанами, хлороформом і перманганатним окисленням. Нормативи для питної води згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 для водопровідної води, вод із колодязів і каптажів, фасованої води, а також води з пунктів розливу і бюветів. Встановлені ліміти суворо дотримуються для забезпечення безпеки води для пиття.

Таблиця 2

з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи для питної води

(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

водопровідної

з колодязів і каптажів джерел

фасованої, з пунктів розливу та бюветів

1

2

3

4

5

6

I. Фізико-хімічні показники

органічні компоненти

1

Нафтопродукти

мг/дм3

≤0,1

не визначається

≤0,01

2

Поверхнево активні речовини аніонні

мг/дм3

≤0,5

не визначається

≤0,05

II. Санітарно-токсикологічні показники

а) неорганічні компоненти

3

Кобальт **

мг/дм3

≤0,1

не визначається

≤0,1

4

Нікель

мг/дм3

≤0,02

не визначається

≤0,02

5

Селен **

мг/дм3

≤0,01

не визначається

≤0,01

6

Хром загальний

мг/дм3

≤0,05

не визначається

≤0,05

а) органічні компоненти

7

Бенз(а)пірен *

мкг/дм3

≤0,005

не визначається

≤0,02

8

Дібромхлорметан **

мкг/дм3

≤10

не визначається

≤1

9

Пестициди1, 2

мг/дм3

≤0,0001

не визначається

≤0,0001

10

Пестициди1, 3 (сума)

мг/дм3

≤0,0005

не визначається

≤0,0005

11

Тригалогенметани4 (сума)

мкг/дм3

≤100

не визначається

≤102

12

Хлороформ**

мкг/дм3

≤60

в) інтегральний показник

13

Перманганатна окислюваність

мг/дм3

≤5,0

* Речовини I класу небезпеки.

** Речовини II класу небезпеки.

1Пестициди включають органічні інсектициди, органічні гербіциди, органічні фунгіциди, органічний нематоцид, органічний акарицид, органічні альгіциди, органічний родентицид, органічні сліміциди, споріднені продукти (серед них регулятори росту) і їх метаболіти, продукти реакції і розпаду. Перелік пестицидів, які визначаються в питній воді, встановлюється в кожному конкретному випадку і має включати лише ті пестициди, які можуть знаходитися в джерелі питного водопостачання.

2 Норматив для кожного окремого пестициду. У випадку наявності в джерелі питного водопостачання алдрину, дієлдрину, гептахлориду та гептахлорепоксиду їх вміст у питній воді має становити не більше ніж 0,03 мкг / дм3 для кожної з цих речовин.

3Сума пестицидів визначається як сума концентрацій кожного окремого пестициду.

4Сума тригалогенметанів визначається як сума концентрацій хлороформу, бромоформу, дібромхлорметану і бромдихлорметану.

Примітка:

Тригалогенметани і дібромхлорметан визначаються у водопровідній питній воді з поверхневих вододжерел, а також у питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів — у разі, якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода.

У таблиці 3 наведено фізико-хімічні та санітарно-токсикологічні показники якості води згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 для водопровідної води, вод із колодязів і каптажів, фасованої води, а також води з пунктів розливу та бюветів.

Таблиця 3 (набуває чинності з 2020 р.)

№ з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи для питної води

(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

водопровідної

з колодязів і каптажів джерел

фасованої, з пунктів розливу та бюветів

1

2

3

4

5

6

I. Фізико-хімічні показники

1

Феноли леткі

мг/дм3

≤0,001

не визначається

<0,0005

2

Хлорфеноли

мг/дм3

≤0,0003

не визначається

≤0,0003

II. Санітарно-токсикологічні показники

а) неорганічні компоненти

3

Берилій*

мг/дм3

≤0,0002

не визначається

≤0,0002

4

Бор**

мг/дм3

≤0,5

не визначається

≤0,5

5

Стронцій**

мг/дм3

≤7,0

не визначається

≤7,0

6

Сурма**

мг/дм3

≤0,005

не визначається

≤0,005

7

Ціаніди**

мг/дм3

≤0,05

не визначається

≤0,05

а) органічні компоненти

8

Бензол**

мг/дм3

≤0,001

не визначається

≤0,001

9

1,2 — дихлоретан**

мкг/дм3

≤3

не визначається

≤0,3

10

Тетрахлорвуглець**

мкг/дм3

≤2

не визначається

≤0,2

11

Трихлоретилен** і

тетрахлоретилен**

(сума)

мкг/дм3

≤10

не визначається

≤1

в) інтегральний показник

12

Загальний органічний вуглець

мг/дм3

≤8,0***

не визначається

≤3,0

* Речовини I класу небезпеки.

** Речовини II класу небезпеки.

*** Не визначається на підприємствах питного водопостачання з обсягом виробництва питної води менше 10 000 м3 на добу.

Примітки:

1. 1,2 — дихлоретан, тетрахлорвуглець, трихлоретилен і тетрахлоретилен (сума) визначаються у водопровідній питній воді з поверхневих вододжерел, а також у питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів — у випадку, якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода.

2. Загальний органічний вуглець може визначатись замість перманганатної окислюваності.

У таблиці 1 додатка 3 представлено основні показники радіаційної безпеки питної води. Обидва показники суворо відповідають встановленим нормам, забезпечуючи мінімальний рівень радіаційної активності в питній воді та гарантуючи її безпеку для споживачів. У таблиці 2 представлені основні параметри радіаційної безпеки в питній воді, забезпечуючи контроль за активністю різних ізотопів.

Додаток 3

до Державних санітарних норм і правил ДСанПін 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до якості питної води»

У таблиці 1 представлено основні показники радіаційної безпеки питної води. Обидва показники суворо відповідають встановленим нормам, забезпечуючи мінімальний рівень радіаційної активності в питній воді та гарантуючи її безпеку для споживачів.

Показники питомої альфа- і бета-активності питної води

Таблиця 1

№ з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи

1

2

3

4

1

Сумарна альфа-активність

Бк/дм3

≤0,1

2

Сумарна бета-активність

Бк/дм3

≤1,0

Радіаційні показники безпеки питної води

Таблиця 2

№ з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи

1

2

3

4

1

Сумарна активність природної суміші ізотопів U

Бк/дм3

≤1

2

Питома активність 226Ra

Бк/дм3

≤1

3

Питома активність 228Ra

Бк/дм3

≤1

4

Питома активність 222Rn

Бк/дм3

≤100

5

Питома активність 137Cs

Бк/дм3

≤2

6

Питома активність 90Sr

Бк/дм3

≤2

У додатку 4 подано хімічні показники якості питної води, що впливають на її хімічні властивості. Ці показники забезпечують інформацію про хімічну структуру води, даючи змогу оцінити її придатність для споживання та використання в побуті.

Додаток 4 

до Державних санітарних норм і правил ДСанПін 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води

№ з/п

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Нормативи

1

Загальна твердість

ммоль/дм3

1,5–7,0

2

Загальна лужність

ммоль/дм3

0,5–6,5

3

Йод

мкг/дм3

20–30

4

Калій

мг/дм3

2–20

5

Кальцій

мг/дм3

25–75

6

Магній

мг/дм3

10–50

7

Натрій

мг/дм3

2–20

8

Сухий залишок

мг/дм3

200–500

9

Фториди

мг/дм3

0,7–1,2

Як визначити якість питної води?

Якість питної води оцінюють в акредитованих лабораторіях, надавши їм зразки. У разі відсутності доступу до лабораторії, можна провести самостійний аналіз для приблизного визначення характеристик води. Хоча такий метод не забезпечує високу точність, він дає орієнтовну інформацію про склад і якість води.

Візуальний аналіз, проведений "на око", може виявити наявність домішок. Розмістіть білий аркуш паперу за прозорою пляшкою з водою та огляньте її навпроти джерела світла. Осад на дні пляшки може свідчити про вміст заліза або інших домішок.

Проба на смак і запах також важливі. Запах сірководню може вказувати на бактеріальну активність, а запах затхлості та сирої землі - на органічні домішки. Хімічний запах може бути ознакою забруднення неочищеними стоками. Важливо зазначити, що перевірку на смак рекомендується проводити тільки за відсутності запаху.

У будь-якому разі краще звернутися до професіоналів для отримання точних результатів.

Ресурси:

  1. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10  (дата звернення: 12.07.2023).

  2. Прокопов, В. О. "Стан та якість питної води централізованих систем водопостачання України в сучасних умовах (погляд на проблему з позицій гігієни)." Гігієна населених місць 64 (2014): 56-67.

Перегляди: 149634
0 голос(а/ів)
Поділитися: