Мій фільтр

Карта якості води України – Центральний регіон

Час читання: 0 хв.
Карта якості води України – Центральний регіон

У випусках журналу «Вода і водоочисні технології» (№ 1 (91) 2019 і № 2 (92) 2019) була детально розглянута ситуація з питною водою в Україні за даними проєкту «Карта якості води» і Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні для південного і західного регіонів країни. У цьому номері будуть розглянуті результати моніторингу якості води в центральному регіоні, який охоплює Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку, Київську, Чернігівську, Черкаську, Кіровоградську, Сумську і Полтавську області (рис.1).

Рис. 1. Регіони України

Регіони України

Проаналізувавши дані Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні [1], можна стверджувати, що частка нестандартних проб питної води різна для кожної зі згаданих областей.

Для джерел централізованого водопостачання (рис. 2) в більшості областей центрального регіону України частка нестандартних проб за санітарно-хімічними показниками знаходиться в межах 19-28%, що істотно перевищує середні дані по Україні (18,5%). Винятком є Чернігівська, Черкаська та Вінницька області, де лише 5-9% проб не відповідають санітарним нормам.

Рис. 2. Частка нестандартних проб питної води обласних джерел централізованого водопостачання, %

Доля нестандартних проб

Рис. 3. Частка нестандартних проб питної води обласних джерел децентралізованого водопостачання, %

Якість води децентралізованих джерел

За санітарно-бактеріологічними показниками частка нестандартних проб для джерел централізованого водопостачання становить 5-10%, а для Хмельницької області навіть 15%, при середній по Україні - 6%.

Для джерел децентралізованого водопостачання (рис. 3) картина більш неоднорідна. За санітарно-хімічними показниками частка нестандартних проб коливається від 1,5% в Хмельницькій області до 79% у Вінницькій, а по санітарно-бактеріологічним — від 6% в Чернігівській області до 38% у Вінницькій.

Для більш детального аналізу проблем якості води з різних джерел водопостачання розглянемо дані моніторингового проєкту «Карта якості води» (табл. 1-3) [2].

Водопровідна вода

Більшість великих водоканалів центрального регіону України використовують комбіноване водопостачання, проте, домінуючим є поверхневий водозабір у всіх областях, крім Полтавської (рис. 4).

У столиці ПрАТ «АК «Київводоканал» використовує воду з трьох джерел — Дніпра (29%), Десни (51%) і артезіанських свердловин (20%). Зараз господарство артезіанського водопроводу Києва обслуговує понад п'ятдесят водопровідних насосних станцій і станцій підвищеного тиску, а також - 363 артезіанських свердловини, що поставляють на добу близько 420 тисяч кубометрів води.

Рис. 4. Співвідношення обсягів поверхневого і підземного водозаборів в різних областях центрального регіону, %

Співвідношення поверхневого і підземного водозабору

Джерелом водопостачання ОКПП «Дніпро-Кіровоград» є поверхневі води Кременчуцького водосховища, розташованого на річці Дніпро, а також два підземних водозабори.

Поверхневі води річки Тетерів використовує КП «Житомирводоканал», а основним джерелом водопостачання КП «Вінницяоблводоканал» є річка Південний Буг.

У таблиці 1 представлені результати аналізу якості водопровідної води в центральному регіоні по восьми найбільш поширених показниках. З наведених даних видно, що найбільш проблемними показниками для водопровідних вод центрального регіону є каламутність, кольоровість, вміст заліза, марганцю та солей твердості.

Таблиця 1. Частка нестандартних проб водопровідної води по найбільш поширених показниками в областях центрального регіону України, %


Мутність

Кольоровість

Мінералізація

Залізо

Манган

Нітрати

Твердість

Хмельницька обл.

51

2

0

8

38

5

52

Житомирська обл.

69

30

3

43

73

23

35

Вінницька обл.

50

13

6

12

40

16

47

Київська обл.

44

53

1

27

52

3

5

Чернігівська обл.

48

51

6

25

30

3

5

Черкасская обл.

44

52

9

21

11

17

33

Кіровоградська обл.

53

40

13

29

н/д

н/д

35

Сумська обл.

44

8

4

30

н/д

15

15

Полтавська обл.

41

30

53

33

46

7

17


Частка нестандартних проб за показником каламутність складає як мінімум 40% у всіх областях.

Для областей, які використовують в системі централізованого водопостачання воду Дніпровського басейну, а саме — Київської, Чернігівської, Черкаської та Кіровоградської областей, було виявлено найбільшу кількість проб з підвищеною кольоровістю — від 40 до 53%. Як відомо, підвищена кольоровість води в річках Дніпровського басейну обумовлена високим вмістом природних гумінових речовин.

Із загальної картини виділяється Полтавська область, де 53% проб мають підвищену мінералізацію. Дана проблема пов'язана з високою часткою води, що надходить з підземних водозаборів.

У Хмельницькій та Вінницькій областях велика кількість проб водопровідної води мають підвищену каламутність (50-51%) і жорсткість (47-52%), однак для цих областей спостерігається найнижча в регіоні кількість нестандартних проб за показниками кольоровості та вмісту заліза.

Найбільш забрудненими є водопровідні води Житомирської області, де 69% проб мають підвищену мутність, 43% проб містять надмірне залізо, а вміст мангану перевищує норму у 73% проб. Досить характерним для даної області є високий вміст у водопровідній воді іонів жорсткості.

У Сумській області ситуація з якістю питної води краща, ніж в іншому регіоні, проте існує проблема підвищеного вмісту заліза в 30% проб.

Таблиця 2. Частка нестандартних проб артезіанської води по найпоширеніших показниках в областях центрального регіону України, %


Мутність

Кольоровість

Мінералізація

Залізо

Манган

Нітрати

Твердість

Хмельницька обл.

65

1

4

43

40

16

65

Житомирська обл.

69

20

6

55

76

16

34

Вінницька обл.

51

5

8

38

57

24

67

Київська обл.

70

20

3

59

65

10

21

Чернігівська обл.

85

40

5

78

73

8

34

Черкаська обл.

70

26

11

54

52

23

54

Кіровоградська обл.

36

11

39

31

40

42

78

Сумська обл.

80

14

8

68

44

14

38

Полтавська обл.

71

28

39

64

61

11

46


Джерела децентралізованого водопостачання

Децентралізоване водопостачання — місцеве водопостачання, при якому населення використовує підземні джерела для питних або господарських потреб за допомогою різних водорозбірних систем

До джерел децентралізованого водопостачання відносять артезіанські та колодязні води.

Артезіанські води [від назв. франц. провінції Артуа (лат. Artesium), де ці води здавна використовувалися] - підземні води, укладені між водотривкими шарами й тими, що знаходяться під гідравлічним тиском. Залягають головним чином в доантропогенових відкладеннях, в межах великих геологічних структур, утворюючи артезіанські басейни.

Колодязні води (ґрунтові води) - підземні води першого постійного водоносного горизонту від поверхні Землі, що не має зверху суцільної покрівлі водонепроникних порід; не володіють тиском і схильні до сезонних коливань рівня.

Артезіанська вода

З представлених в таблиці 2 даних видно, що найбільш проблемними для артезіанських вод є такі показники, як каламутність, твердість, вміст заліза і мангану, які в кожній області перевищують норми, як мінімум, в 30-40% проб.

Так, в Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській та Полтавській областях каламутність перевищує норму в 70-85% проб. Слід зазначити, що даний показник залежить не тільки від якості вихідної води, але і від умов експлуатації свердловини.

Гостро стоїть проблема підвищеної твердості підземних вод в Хмельницькій, Вінницькій та Кіровоградській областях, де цей показник перевищує нормовані значення в 65%, 67% і 78% проб, відповідно.

Для більшості областей центрального регіону особливо характерно підвищений вміст марганцю в артезіанську воду. Воно спостерігається в 50-60% проб у Вінницькій і Черкаській областях, в 60-70% проб в Київській, Полтавській, Сумській областях та в 70-80% проб в Чернігівській і Житомирській областях.

Підвищений вміст заліза в артезіанській воді характерний для всього регіону і досягає максимуму в Чернігівській області (78% проб), а також Сумській і Полтавській (64-68%).

Артезіанська вода в Полтавській і Кіровоградській областях виділяється своєю підвищеною мінералізацією (по 39% проб).

Таблица 3. Частка нестандартних проб криничної води по найбільш поширених показниках в областях центрального регіону України, %


Мутність

Кольоровість

Мінералізація

Залізо

Манган

Нітрати

Твердість

Хмельницька обл.

45

4

19

17

н/д

43

83

Житомирська обл.

53

28

13

23

46

56

53

Винницька обл.

39

4

17

9

40

57

85

Київська обл.

51

22

16

26

56

47

54

Чернігівська обл.

53

40

40

21

75

70

78

Черкасська обл.

52

12

40

14

н/д

70

91

Кировоградская обл.

33

12

42

27

н/д

57

69

Сумська обл.

42

23

31

18

н/д

57

69

Полтавська обл.

47

30

48

22

0

59

78


Проаналізувавши дані, можна стверджувати, що в центральному регіоні необхідно особливо відповідально ставитися до доочищення артезіанських вод до норм питної. Для цього можуть бути рекомендовані фільтри комплексного очищення води з багатофункціональним завантаженням ECOMIX або системи зворотного осмосу.

Кринична вода

З наведених у таблиці даних видно, що найбільш проблемними показниками якості кориничної води в центральному регіоні є нітрати, загальна твердість і каламутність.

У Черкаській області 91% проб криничної води мають підвищену твердість, в Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській областях — 78-85% проб.

У Чернігівській, Черкаській і Кіровоградській областях частка нестандартних проб за показником вмісту нітратів становить 65-70%. У Житомирській, Вінницькій, Сумській і Полтавській областях цей показник перевищує норму в 56-59% проб.

Для Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської та Полтавської областей також характерна висока мінералізація колодязної води, яка була виявлена в 40-50% проб.

Підвищена каламутність була виявлена в 45-55% проб криничної води всіх центральних областей, крім Вінницької, Кіровоградської та Сумської областей, де цей показник був виявлений в 33-42% проб.

Аналіз даних проєкту «Карта якості води» ВВО WaterNet і Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні показав, що у всіх областях центрального регіону України ситуація з питною водою з усіх джерел водоспоживання є несприятливою. Основними проблемами питної води є її підвищена каламутність, високий вміст солей жорсткості, заліза і марганцю, а також нітратів в криничній воді.

Рис. 5. Частка населення забезпеченого централізованим водопостачанням в різних областях центрального регіону України в році, %

Для населення

Очевидно, що якість питної води краще в джерелах централізованого водопостачання, однак в центральному регіоні України далеко не все населення має до них доступ (рис. 5).

Загалом, аналіз інформації про якість питної води в усіх джерелах водопостачання в центральному регіоні показує, що для забезпечення безпеки населення в цих областях (незалежно від типу джерела водопостачання) має бути рекомендовано застосування фільтрів доочищення питної води.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2016 році
2. https://voda.org.ua/map

Перегляди: 12854
0 голос(а/ів)
Поділитися: