Мій фільтр

10 секретів побутового зворотного осмосу

Час читання: 0 хв.
10 секретів побутового зворотного осмосу

Теза про те, що з усіх способів доочищення питної води, доступних пересічному громадянинові, є найбільш ефективним і надійним метод зворотного осмосу, є популярною, але не очевидною. З одного боку, відомо, що «серце» зворотноосмотичного фільтра — напівпроникна мембрана — є бар'єром, що гарантує глибоке видалення всіх розчинених домішок, тобто — високу якість очищеної води. З іншого боку, глибоко демінералізована вода рідко зустрічається в живій природі, а досвід її застосування в якості питної обмежений останніми десятиліттями. Це призводить до виникнення природних побоювань у користувачів, які підігріваються відсутністю однозначної інформації та загальноприйнятої позиції у різних фахівців. Крім того, завдяки активному розвитку ринку побутового зворотного осмосу у споживачів і фахівців з водопідготовки виникає велика кількість питань щодо принципів роботи, встановлення та правильної експлуатації відповідних пристроїв. У даній публікації пропонуються відповіді на найбільш часті питання, що задаються слухачами на семінарах Академії водопідготовки WaterNet.

1. Що таке «зворотний осмос» і як він допомагає чистити воду?

В основі зворотного осмосу лежить поширене в природі явище осмосу, відоме з курсу середньої школи. Осмос можна спостерігати, якщо розглянути систему з двох камер заповнену розчином будь-якої солі й чистою водою, розділених напівпроникною мембраною, що пропускає молекули води, але є непроникною для розчинених у воді домішок (рис.1).


Принцип роботи звотного осмосу.png

Рис. 1. Ілюстрація принципу зворотного осмосу


У такій системі молекули води будуть переміщатися через мембрану з камери з чистою водою в сольовий розчин, розбавляючи його і викликаючи в камері з останнім підвищення рівня рідини. Явище осмосу спостерігається навіть в тому випадку, коли вода і розчин знаходяться під однаковим зовнішнім тиском. Різниця у висоті рівнів води та сольового розчину обумовлена силою, під дією якої молекули води проникають через мембрану. Ця сила безпосередньо пов'язана з осмотичним тиском, що залежать від концентрації розчинених у воді домішок. Якщо прикласти до сольового розчину тиск, що дорівнює його осмотичному тиску, система прийде в рівноважний стан, і процес осмосу припиниться.

Якщо ж у розглянутій системі до розчину солі докласти тиск, що перевищує осмотичний тиск цього розчину, рух молекул води в системі буде направлено з камери сольового розчину в камеру чистої води. Іншими словами, внаслідок прикладеного тиску буде відбуватися «видавлювання» чистої води з розчину солі. Саме це явище лежить в основі очищення води методом зворотного осмосу.

У зворотноосмотичних системах використовуються тонкоплівкові композитні мембрани, що складаються з бар'єрного та допоміжного шарів (рис. 2).


Будова мембрани зворотного осмосу.jpg

Рис. 2. Будова тонкоплівкової композитної мембрани


За процес зворотноосмотичного поділу відповідає бар'єрний шар, що складається з полімерного матеріалу (найчастіше на основі ароматичного поліаміду), проникного для молекул води, але не для розчинених солей і інших домішок. Виняток становлять розчинені у воді гази — кисень, вуглекислий газ та інші, які вільно проникають через мембрану. Розмір умовних пор зворотноосмотичної мембрани оцінюється на рівні 0,0001 мкм, що забезпечує затримання мембраною не менше 99% домішок.

Під впливом тиску частина води проходить через мембрану, очищаючись від домішок і утворюючи потік так званого пермеату. Затримані домішки з частиною води утворюють потік концентрату. Пермеат, що є очищеною водою, подається споживачеві, концентрат же скидається в каналізацію.

Величина відношення кількості пермеату до кількості вихідної води називається вихід пермеату або «recovery», і чим вона вища, тим краще. Однак, завдання підвищення виходу пермеата є далеко не простим і потребує врахування великої кількості факторів — від складу вихідної води до габаритів установки. Пошук і забезпечення оптимальних умов підвищення «recovery» лежить в основі всієї мембранної науки та пов'язаних з нею технологій.

2. Які існують системи зворотного осмосу і чим вони відрізняються?

Довгий час практично єдиною сферою застосування технології зворотного осмосу залишалася промислова водопідготовка, де існувала потреба в отриманні значних кількостей якісно очищеної води з мінімальними витратами енергії, реагентів і, що важливо, з максимально повним використанням вихідної води в якості сировини.

Промислові системи зворотного осмосу в більшості випадків побудовані на основі схем з використанням рециклу концентрату — повернення частини концентрату на вхід установки та змішування його з вихідною водою. Перевагою таких схем є високий вихід пермеату - 50% -75%, а в деяких випадках і до 90%. Однак, таке ефективне використання води можливо забезпечити лише внаслідок застосування потужного насосного обладнання, що дозволяє досягати високих робочих тисків в десятки атмосфер, відповідної трубної обв'язки та арматури, а також контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Крім того, промислова технологія зворотноосмотичного очищення води включає багатостадійну попередню підготовку води з використанням різних реагентів, а також обов'язкові процедури відмивання мембран.

Очевидно, що побутове застосування зворотного осмосу виключає використання таких складних операцій і обладнання. Тому при створенні побутових зворотноосмотичних систем, призначених для очищення невеликих кількостей питної води, від високих значень виходу пермеату довелося відмовитися на користь компактності, простоті конструкції та експлуатації, надійності, безшумності та низької вартості. З цієї причини для побутових систем зворотного осмосу значення виходу пермеату невелике і, як правило, знаходиться на рівні до 10%.

3. З чого складається побутовий зворотний осмос?

Доочищення води за допомогою побутової системи зворотного осмосу, незалежно від конструкції системи, передбачає наступні етапи:

 1. триступеневе попереднє очищення;
 2. зворотноосмотичний поділ на мембранному елементі;
 3. збір очищеної води в накопичувальному баку;
 4. пост-обробка або фінішне очищення води.

Розглянемо коротко будову та принцип роботи побутової системи зворотного осмосу. Фільтр підключається до водопроводу подачі холодної води за допомогою вхідної муфти 4 та крана подачі води 5 (рис. 3).


Як працює система зворотного осмосу.jpg

Рис. 3. Схема підключення системи зворотного осмосу в базовій комплектації:

1. Модуль фільтрації;
2. Бак;
3. Кран для очищеної води;
4. Вхідна муфта;
5. Кран подачі води;
6. Кульовий кран бака;
7. Кольорові трубки;
8. Дренажний хомут;
9. Ключ для корпусів префільтрів;
10.1. Поліпропіленовий картридж механічного очищення (5 мкм);
10.2. Картридж з активованим вугіллям;
10.3. Блок-карбон;
10.4. Постфільтр;
10.5. Мембранний елемент;
11. Трійник;
12. Авторегулятор потоку


Червона трубка з'єднує кран подачі води та префільтр 10.1 модуля фільтрації. Вхідна вода спочатку проходить три ступені попереднього очищення в префільтрах 10.1, 10.2, 10.3. Після проходження попереднього очищення вода надходить на зворотноосмотичну мембрану 10.5, яка знаходиться в спеціальному корпусі. Корпус мембрани має вхід, який через авторегулятор з'єднується з префільтром 10.3, і два виходи: один для пермеату, а другий — для концентрату.

Після мембрани потік води розділяється на дві частини — концентрат скидається в каналізацію, а пермеат надходить в накопичувальний бак 2 і зберігається там. Бак з'єднується з виходом мембрани через авторегулятор і зворотний клапан, вбудований в перехідній фітинг, який вкручується в вихід корпусу мембрани. Після авторегулятора встановлюється трійник, через який бак підключається до модуля фільтрації за допомогою жовтої трубки. На верхньому патрубку бака встановлений кульовий кран 6.

Після наповнення бака авторегулятор перекриває подачу води з префільтрів на мембрану, і процес очищення припиняється. Після відкриття крана для очищеної води 3, тиск води в накопичувальному баку падає, авторегулятор автоматично відкриває подачу води з префільтра на мембрану, і бак знову наповнюється. Концентрат подається в каналізацію через вихід корпусу мембрани, з'єднаний трубкою чорного кольору з дренажним хомутом 8, який встановлюється на каналізаційній трубі.

З накопичувального бака очищена вода через трійник 11 проходить на останній етап очищення — постфильтр 10.4. Постфільтр за допомогою трубки синього кольору з'єднується з краном очищеної води 3, який встановлюється безпосередньо на мийці або кухонної стільниці.

4. Для чого потрібна попередня підготовка води, і як вона відбувається?

Якість попереднього очищення води перед подачею її на мембрану зворотного осмосу має велике значення, оскільки саме від неї залежить термін служби мембранного елемента. Необхідно пам'ятати, що побутова система зворотного осмосу призначена для доочищення водопровідної води, попередньо очищеної на централізованих станціях, або води, що пройшла очищення на локальних установках підготовки води. Побутові системи зворотного осмосу не призначені для прямого очищення води зі свердловини або колодязя, оскільки в більшості випадків така вода містить значні кількості різних домішок — залізо і марганець, солі твердості, природні органічні речовини та інші.

Всі ці домішки ефективно видаляються зворотним осмосом, але дуже швидко виводять з ладу найдорожчий елемент системи — зворотноосмотичну мембрану (рис. 4). Тому очищення непідготовленої води за допомогою побутового зворотного осмосу є перш за все недоцільним з економічної точки зору.

Загрязнение мембраны.jpg

Рис. 4. Забруднення мембрани побутового осмосу внаслідок очищення води неналежної якості

На етапі попередньої підготовки в побутових системах використовуються переважно три картриджних фільтри (префільтри) (рис. 5):

1. Поліпропіленовий картридж механічної фільтрації з рейтингом фільтрації 5-10 мікрон, призначений для видалення всіляких механічних домішок, що зустрічаються у водопровідній воді — піщинок, іржі, окалини та інших частинок. Видалення таких домішок продовжує термін служби наступних картриджів і системи в цілому. Термін служби картриджа механічної фільтрації залежить від каламутності води, що очищається і становить в середньому 3-6 місяців. Несвоєчасна заміна картриджа, що забився накопиченими механічними домішками, може привести до зниження тиску води на вході в мембранний елемент, і внаслідок цього до зниження продуктивності системи.

shv3eco_1.png

Рис. 5. Типи картриджів фільтрації:

а) поліпропіленовий картридж механічної фільтрації; б) картридж з гранульованим активованим вугіллям; в) картридж типу «карбон-блок»

2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям для видалення з водопровідної води природних органічних речовин і активного хлору, що негативно впливають на зворотноосмотичну мембрану. В якості наповнювача картриджа в даному випадку може використовуватися як кокосове, так і бітумінозне активоване вугілля. Перше відноситься до мікропористого вугілля та ефективно видаляє з води домішки активного хлору і хлорорганічних сполук, друге є мезопористим, і ефективним для видалення природних органічних сполук, що містяться в поверхневих водах і одержуваної з них водопровідній воді. Термін служби картриджа з гранульованим активованим вугіллям також становить в середньому 3-6 місяців. Реальний ресурс цього картриджа залежить від таких показників якості води, що очищається, як окиснюваність і кольоровість. Несвоєчасна заміна картриджа на цій стадії може призвести до забивання мембранного елементу, розвитку на поверхні мембрани мікроорганізмів через потрапляння поживної природної органіки через виснажений шар активованого вугілля. У свою чергу, це скоротить термін служби мембранного елемента, і може погіршити якість очищення води.

3. На третій стадії можуть застосовуватися різні картриджі, в залежності від типу системи зворотного осмосу. У разі недорогих систем на цій стадії використовується поліпропіленовий картридж з рейтингом фільтрації 1 або 5 мікронів для видалення частинок вугілля, які можуть вимиватися з попереднього картриджа, а також можливих залишкових механічних забруднень. У системах вищого класу встановлюється картридж з використанням брикетованого активованого вугілля (карбон-блок), що забезпечує не тільки механічну фільтрацію, але і додаткове очищення від хлору і хлорорганики. Термін служби картриджа третьої стадії попередньої фільтрації становить 3-6 місяців. Таким чином, всі три картриджі замінюються одночасно, що спрощує користування побутовою системою зворотного осмосу.

5. Мембранні елементи для побутового зворотного осмосу

Мембранний елемент — це пристрій, що включає зворотноосмотичну мембрану і компоненти, що забезпечують її ефективне використання.

У побутових системах зворотного осмосу використовують рулонні мембранні елементи (рис. 6) типорозміру 1812, що відповідає діаметру елементу 1,75 дюйма (44,5 мм) і довжиною 11,74 дюйма (298 мм).


Будова мембрани зворотного осмосу

Рис. 6. Будова мембранного елемента побутової системи зворотного осмосу


При роботі системи зворотного осмосу вода подається в мембранотримач і надходить на вхід мембранного елемента з торця (рис. 6). Вода рухається по каналах всередині мембранного елемента. Тиск води змушує молекули води рухатися крізь мембрану, утворюючи потік пермеату з іншого боку мембрани. Канали для руху води утворені так званим спейсером концентрату, що являє собою сітку з полімерного матеріалу. Аналогічний спейсер, але тонший і з меншим розміром осередку використовується для створення каналів для руху пермеата всередині мембранних конвертів. Для відводу пермеата з мембранного елемента мембранні конверти відкритим (не заклеєним) кінцем кріпляться до перфорованої водозбірної трубки, в яку відводиться пермеат з пермеатних каналів.

Суттєвою проблемою, яка виникає при зворотноосмотичному поділі, є накопичення затриманих домішок в тонкому шарі концентрату біля поверхні мембрани. Внаслідок цього явища, відомого як концентраційна поляризація, значно погіршуються як якість очищення, так і продуктивність мембранного елемента, а також зменшується термін служби. Для зведення до мінімуму негативних наслідків концентраційної поляризації в мембранному елементі служить спейсер концентрату, що забезпечує турбулізацію потоку і шляхом цього якісне перемішування концентрату в усьому його обсязі.

Після мембранного елемента пермеат надходить в накопичувальний бак. Концентрат скидається в каналізацію через обмежувач потоку. Обмежувач потоку являє собою спеціальний пристрій, що забезпечує постійну витрату концентрату і тим самим підтримує постійний необхідний тиск води в мембранотримачі.

6. Якими бувають мембранні елементи?

Мембранний елемент є основною частиною побутової системи зворотного осмосу, що безпосередньо забезпечує видалення домішок з води, тому до його якості та ефективності роботи висуваються особливо суворі вимоги.

Найважливішими характеристиками мембранного елементу для побутового осмосу є:

 • якість мембранного полотна;
 • якість склейки мембранних листів в конвертах;
 • кількість і довжина мембранних конвертів, які використовуються для виготовлення елемента;
 • точність виконання операцій розміщення та закріплення конвертів при виготовленні елемента.

Якість мембранного полотна безпосередньо визначає як ефективність видалення домішок, так і продуктивність мембранного елемента. Наприклад, наявність на поверхні мембранного полотна латочок, використовуваних для усунення виробничих дефектів полотна, може привести до пропускання вихідної води в пермеатну трубку.

Іншою поширеною проблемою якості полотна є його хлорування виробником. Як згадувалося вище, активний хлор негативно впливає на властивості мембрани, але цей вплив неоднозначний. При дії хлору на ароматичний поліамід бар'єрного шару спостерігається підвищення продуктивності мембранного елемента і поліпшення якості очищення води. Однак цей ефект проявляється протягом невеликого періоду часу на початку експлуатації, а потім швидко змінюється ще більшим зростанням продуктивності та різким погіршенням якості очищення води. Таким чином, хлорування мембранного полотна для несумлінного виробника є простим способом ненадовго поліпшити показники роботи своєї продукції, різко скоротивши при цьому термін її служби.

Часто необхідність хлорування полотна для забезпечення прийнятної роботи мембранних елементів хоча б на початку експлуатації пов'язана з підходом виробника до склеювання полотна в мембранні конверти. Деякими компаніями практикується ручне нанесення клею. Неприємним наслідком ручного склеювання полотна є той факт, що клей покриває значну площу полотна, тим самим виключаючи цю площу з процесу очищення води. Також при цьому виникають неоднорідності склейки полотна по всій довжині конверта, що загрожує можливим порушенням цілісності елемента. Таким чином, на практиці мембранні елементи з ручним виконанням клейових з'єднань є ненадійними та мають занижену продуктивність.

Значно ефективнішим варіантом є склеювання полотна в конверти на автоматичній роботизованій лінії, як це робить компанія Dow Chemical. Нанесення клею за допомогою автоматичного обладнання дозволяє створити, по-перше, однорідну лінію склейки, що забезпечує максимальну міцність з'єднання і знижує ймовірність протікання до мінімуму, а, по-друге, задіяти під склейку мінімальну частку площі мембранного полотна, тим самим забезпечуючи максимальну продуктивність мембранного елемента.

Кількість і довжина мембранних конвертів, які використовуються для виготовлення елемента, безпосередньо впливають на продуктивність мембранного елемента і термін його служби. При створенні будь-якого мембранного елементу для забезпечення однієї та тієї ж площі мембрани можливо використовувати невелику кількість довгих мембранних конвертів або ж велику кількість коротких конвертів.

Використання довгих конвертів спрощує операцію кріплення конвертів в пермеатній трубці. Недоліком такого підходу є зниження продуктивності елемента внаслідок зростання протитиску пермеату в каналах довгих конвертів і підвищена забруднюваність такого елемента.

Мембранні елементи Dow Filmtec (табл. 1), в яких використовуються короткі мембранні конверти, позбавлені цих недоліків. З іншого боку, використання більшої кількості мембранних конвертів в елементах Dow пов'язано з їх автоматичним виробництвом, при якому можливо прецизійне розміщення конвертів на пермеатній трубці з рівним кроком. Це значно підвищує надійність елементів в порівнянні з виробами інших виробників, в яких мембранні конверти розміщені неоднорідно, і приймають різні навантаження при експлуатації, що може привести до виникнення протікання.


Табл. 1. Побутові мембранні елементи Dow Filmtec TW30-1812 різної продуктивності

Серія мембран TW1820

Слід сказати, що різні побутові мембранні елементи мають однаковий стандартний типорозмір 1812, але при цьому відрізняються продуктивністю. Різна продуктивність обумовлена різною площею мембранного полотна. Розглянути існуючі варіанти мембранних елементів зручно на прикладі лінійки Dow Filmtec TW30-1812.

7.Навіщо потрібен накопичувальний бак?

Необхідність використання накопичувального бака в складі системи зворотного осмосу зумовлена невисокою продуктивністю побутових зворотноосмотичних мембран. Наприклад, якщо в системі встановлена мембрана TW30-1812-50 продуктивністю 7,9 літра на годину, то стакан об'ємом 200 мл буде наповнюватися більше ніж півтори хвилини. Накопичення води в мембранному баку дозволяє забезпечити достатню швидкість подачі питної води з крана споживачеві.

Бак з'єднується з виходом мембрани через спеціальний пристрій, який називають авторегулятором, і зворотний клапан, вбудований в фітинг, який вкручується в вихід корпусу мембрани. Після авторегулятора встановлюється трійник, через який бак підключається до модуля фільтрації за допомогою жовтої трубки. Після наповнення бака авторегулятор перекриває подачу води з префільтрів на мембрану, і система відключається від водопроводу. Після відкриття крана для очищеної води тиск води в накопичувальному баку падає, авторегулятор автоматично відкриває подачу води з префільтри на мембрану і знову починається процес очищення води та наповнення накопичувального бака. Очищена вода з накопичувального бака подається споживачеві через спеціальний кран-фасетку, що встановлюється поруч з краном водопровідної води на мийці.

Існують різні типорозміри накопичувальних баків, що дозволяють зробити вибір комплектації системи в залежності від споживання води. Системи зворотного осмосу більшості виробників комплектуються водоповітряними баками, в яких очищена вода при відкритті крана витісняється тиском повітря над мембраною. У деяких виробників можна зустріти водо-водяні баки. У їх конструкції витіснення очищеної води відбувається під дією тиску водопровідної води. Перевагою систем з таким баком є компактність. Недоліки такого рішення — менший ефективний об'єм бака, а також неможливість відбору очищеної води при падінні тиску в водопроводі, наприклад, при відключенні води.

8. Як зменшити скидання концентрату?

Кількість концентрату, що скидають в каналізацію під час очищення, забезпечується обмежувачем потоку. Для коректної роботи системи обмежувач потоку повинен відповідати типорозміру встановленої мембрани. З цього, здавалося б, випливає, що скидання концентрату в каналізацію під час роботи системи зворотного осмосу є постійною величиною. Однак, кількість води, що очищається зворотноосмотичною мембраною, залежить від тиску на вході в мембранний елемент — чим вищий тиск, тим більше пермеату проникає через мембранний бар'єр. З іншого боку, кількість води, що накопичується в баку до відключення системи авторегулятором, залежить від тиску повітря у відповідному відділі мембранного бака — чим нижчий тиск, тим більше води збирається в баку — і від тиску вихідної води у водопроводі. Для довідки: рекомендований тиск повітря в накопичувальному баку становить 0,6-0,8 атм. Тому говорити про якийсь фіксованого значення скидання в каналізацію на один літр очищеної води неможливо — надто багато параметрів впливає на цю величину.

Для того, щоб оцінити вплив вищезгаданих параметрів на співвідношення «пермеат-концентрат» в побутовому зворотному осмосі, корисно розглянути дані, отримані при експлуатації системи зворотного осмосу з мембранним елементом Dow Filmtec TW30-1812-50 номінальною продуктивністю 50 галон, або 189 літрів на добу, при різних значеннях тиску водопровідної води та тиску повітря в баку.

З наведених у табл. 2 даних видно, що при низьких значеннях тиску води у водопроводі система зворотного осмосу скидає значні кількості концентрату, що досягають майже 15 літрів на 1 літр очищеної води. Навряд чи таку роботу системи можна вважати раціональною. При зростанні тиску води скидання концентрату на одиницю об'єму очищеної води знижується, досягаючи мінімального значення 7 літрів при вхідному тиску 5 барів.


Табл. 2. Результати випробувань побутової системи зворотного осмосу в різних умовах

Залежність параметрів мембран.jpg


Чи існують рішення, що дозволяють знизити обсяг скидання концентрату? Так, такі рішення існують, і одним з них є використання системи зворотного осмосу з помпою. Оскільки обмежувач потоку концентрату забезпечує постійне скидання в каналізацію, практично не залежить від тиску, використання помпи дозволяє «продавити» через мембрану більше води. З одного боку, використання помпи знизить скидання в каналізацію. З іншого — подібна інтенсифікація очищення призведе до пришвидшеного забруднення мембранного елемента і префільтри.

Навіть мінімальне отримане значення скидання в каналізацію може здатися досить великим. Однак слід пам'ятати, що побутовий зворотний осмос є способом доочищення питної води, використовуваної людиною в обмежених кількостях — до 3-5 літрів на день. Тому сумарне скидання в каналізацію буде порівняно невеликим, порівнянно з перевитратою води на кілька зайвих змивань унітазу в день. Компенсацією такої перевитрати буде висока якість і безпечність питної води.

9. Навіщо потрібна постобробка пермеату?

На особливу увагу заслуговують стадії постобробки або фінішної корекції пермеату. У складі побутових систем зворотного осмосу ці стадії реалізуються за допомогою різних постфільтрів, що встановлюються на лінії подачі очищеної води з накопичувального бака в кран. Існують різні варіанти постфільтрів, якими виробники комплектують побутові системи зворотного осмосу, однак, всі вони на практиці виконують три різні функції:

 • корекція смакових якостей води;
 • забезпечення мікробіологічної чистоти питної води;
 • ремінералізація і коригування рН.

Розглянемо детально кожне з завдань, що вирішуються різними варіантами постобробки пермеату в побутових системах зворотного осмосу.

Практично у всіх побутових осмосах використовується постобробка пермеату за допомогою активованого вугілля, одержуваного зі шкаралупи кокосових горіхів. Для цієї мети система зворотного осмосу комплектується так званим посткарбоном — інкапсульованим фільтром, заповненим кокосовим активованим вугіллям високої якості. Коли вода проходить через цей фільтр, відбувається корекція важливих органолептичних показників якості води — смаку і запаху. Посткарбон дозволяє поліпшити смак води для тих споживачів, які знаходять пермеат позбавленим смаку, а також дозволяє усунути можливі сторонні запахи, пов'язані зі зберіганням води в накопичувальному баку.

Питання про необхідність забезпечення мікробіологічної чистоти води після накопичувального бака в побутовому зворотного осмосу виник відносно недавно. Для його вирішення зазвичай проводять регламентне обслуговування системи з промиванням бака знезаражувальними реагентами. Проблему присутності мікроорганізмів у воді можна вирішити й за допомогою певних методів постобробки води.

Одним з таких методів є знезараження води за допомогою ультрафіолетового випромінювання. Цей фізичний метод, який використовується вже багато років, відрізняється не тільки високою ефективністю, але і відсутністю негативного впливу на хімічний склад очищеної води. Донедавна широкому поширенню УФ істотно перешкоджала висока вартість і енерговитратність методу, сьогодні ж великий асортимент ламп різної потужності, зокрема й світлодіодних (UV- LED) для знезаражування, дозволяє застосовувати його у різноманітних сферах. Для побутової водопідготовки УФ-лампи — чи не ідеальний варіант. Компактні й ергономічні, вони легко встановлюються в системи очищення, забезпечуючи безперебійну роботу та ефективну дезінфекцію води.


10 секретов бытового обратного осмоса


Ще один фізичний метод знезараження води, який можна застосувати в локальній водопідготовці — ультрафільтрація. Суть знезараження води за допомогою ультрафільтрації полягає в тому, що при проходженні води через напівпроникну мембрану з розміром пор від 0,001 до 0,1 мкм затримуються різні домішки: колоїди, органічні речовини, водорості та більшість мікроорганізмів. Нещодавно цей метод головним чином застосовувався для видалення колоїдних домішок і суспензій в промислових масштабах. Зараз же істотно зріс інтерес до його використання для видалення мікроорганізмів в умовах побутової водопідготовки.

На сьогодні різними компаніями випускаються компактні, прості у використанні ультрафільтраційні картриджі, які за ефективністю знезараження не поступаються УФ-ламп. Картриджі даного типу рекомендується застосовувати після накопичувального бака побутових систем зворотного осмосу для доочищення води від можливого мікробіологічного забруднення.

Солевміст пермеату побутового осмосу не перевищує 15-20 мг/л. В останні роки світове медичне співтовариство визнало, що знесолена вода не шкодить здоров'ю людини. Однак смак такої води істотно відрізняється від звичного. Саме для забезпечення можливості вибору складу очищеної води існує така опція для побутових систем зворотного осмосу, як мінералізуючий постфільтр постфільтр, або мінералізатор. В загальному випадку він являє собою фільтр, заповнений крихтою з різних природних мінералів. Зворотноосмотичний пермеат, що характеризується pH 5,8-6 і низьким солевмістом, при контакті з такою крихтою повільно розчиняє її та насичується солями кальцію, магнію, натрію і калію до рівня 50-100 мг/л. Також при цьому відбувається корекція кислотності пермеата — значення pH підвищується до значень 6,5-7.

10. Чим визначається ціна побутового зворотного осмосу?

З наведеної вище інформації видно, що існують різні варіанти систем зворотного осмосу, що відрізняються комплектацією та наявністю різних опцій, що безумовно відбивається на їхній ціні. Однак на ринку можна зустріти продукти різних торгових марок, які при однаковій на перший погляд комплектації мають істотні відмінності в ціні. У більшості споживачів виникає закономірне питання — чим зумовлена різниця в ціні й чи варто її платити?

Як приклад можна розглянути мембранний елемент за основу всієї системи. Недорогі системи зворотного осмосу зазвичай комплектуються мембранними елементами маловідомих виробників. Для таких мембранних елементів типові розглянуті вище проблеми з хлоруванням полотна, латками та неякісними клейовими з'єднаннями. Все це не додає системі надійності. Крім цього, у таких елементів можлива нижча продуктивність і селективність в порівнянні з продукцією провідних виробників.

Навпаки, в дорожчих системах зворотного осмосу найімовірніше зустріти мембранні елементи Dow Filmtec, що мають найкращі показники по співвідношенню продуктивності до селективності та забезпечують вищу якість очищення.

Аналогічна ситуація спостерігається і для картриджів префільтрів. У недорогих системах найімовірніше зустріти картриджі китайського виробництва, які часто демонструють високу швидкість фільтрації при незадовільну якість очищення води від домішок. Отже, з такими картриджами термін служби мембрани суттєво знижується, погіршується якість очищення в цілому.

При цьому виникає ситуація, коли привабливо низька початкова вартість системи призводить до частіших замін картриджів і, отже, великих витрат на обслуговування. І навпаки — дорожчі рішення, що комплектуються якісними картриджами та мембранами, вимагають рідшого обслуговування та обходяться дешевше.

Не слід забувати й про постобробку, особливо про ремінералізацію води. Ефективність цього процесу визначається природою використовуваних мінералів і часом контакту з ними води. Оскільки ремінералізація води здійснюється на фінішній стадії процесу очищення, вкрай важливими є чистота використовуваних мінералів і відсутність в них токсичних домішок. В цілому, постобробка води є найбільш відповідальною стадією в побутовому зворотному осмосі, оскільки визначає безпеку води, що надходить до споживача. Це слід мати на увазі при виборі виробника системи, яку ви купуєте.

Окремим пунктом відмінності дешевих і дорогих рішень стоїть питання якості систем. Як правило, за більшою ціною комплектуючих стоїть не тільки висока ефективність їх роботи, але і велика надійність системи зворотного осмосу. Ретельна перевірка виробником своєї продукції на роботу під тиском, протистоянню гідроударам та інші випробування, які виріб проходить у відділі контролю якості — гарантія відсутності проблем із затопленням сусідів, зникненням води та інших неприємностей. А за це теж треба платити.

Перегляди: 62173
0 голос(а/ів)
Поділитися:
Telegram Viber